Home सुचना

सुचना

नेपालको कृषि वीमा सम्वन्धि प्रावधानहरुमा विध्यमान अवसर र चुनौतिहरु

परिचय कुनै पनि संस्थाले निस्चीत शुल्क लिएर निस्चित व्यक्ती, वस्तु वा सम्पतीको क्षती,हानी नोक्सानी वा मृत्यु भएमा क्षतीपूर्ती वेहोर्ने व्यवस्थालाई वीमा भनिन्छ । पछिल्लो समयमा...