Home बिचार बिश्लेशण

बिचार बिश्लेशण

Resilience against Shrinked Economy: Retention of Agri-experts.

  "As the Covid-19 have dreadfully struck the country’s economy, talks have been on the surge to restore the sinking economy afloat through intervention of...

माछा जीवन स्वस्थ जीवन

नेपालमा माछा खाने चलन पुरानै हो | बिभिन्न समुदायको बिभिन्न पर्वहरुमा माछालाई सगुनको रुपमा समेत लिने गरिन्छ | अन्य मासुजन्य पदार्थको तुलनामा माछा स्वस्थ तथा...