Home कृषि उधमशिलता

कृषि उधमशिलता

अगरउड व्यवसायीक खेती र सम्भावना

अगरउड संसारको सबै भन्दा महँगो रुख मध्यको एक हो । यसलाई विभिन्न देशमा विभिन्न नामले चिनिन्छ । ईगल उड ,अग्रु, गहुरु, एलोस उड ,एजिटा उड,...

Post harvest loss management

Post-harvest loss management can be defined as a method and technique applied to increase the shelf life of the product. Post-harvest systems should be...

HIMALAYAN GIANT NETTLE;ALLO

Himalayan Giant Nettle, otherwise known as Allo is a wild plant belonging to Urticaceae family. Scientifically called Girardinia diversifolia, it is a shade tolerant...