पशुपालन

युरिया र खुदोबाट पराल उपचार

कृषि क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण  प्रमुख आधार हो भने पशुपालन ब्यवसाय नेपाली कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपालको कुल कृषि ग्राहस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको...